Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematické testy online

Sčítání je jednou ze čtyř základních aritmetických operací. Přidané objekty jsou složky, výsledek přidání se nazývá součet.
Zde najdete testy pro přidání různých čísel. Přidání je obvykle označeno znaménkem plus: +. Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice. V nejjednodušším tvaru sčítání kombinuje dvě čísla, sčítance, do jednoho čísla, nazývaného součet. Na sčítání více než dvou čísel lze nahlížet jako na opakované sčítání; tuto proceduru můžeme nazvat sumace a obsahuje způsoby sčítání nekonečně mnoha čísel v nekonečných řadách.

Sčítání

 

Sčítání čísel
 
 
Sčítání čísel do 10
 
Sčítání čísel do 20
 
Sčítání čísel do 50
 
Sčítání čísel do 100
 
Sčítání trojciferných čísel
 
Sčítání celých čísel
 
Dokončete sčítání do 10
 
Dokončete sčítání do 20
 
Dokončete sčítání do 50
 
Dokončete sčítání do 100
 
Dokončete sčítání tříciferných čísel
 
Dokončete sčítání celých čísel

 

Písemné sčítání
 
 
Písemné sčítání dvojciferných čísel
 
Písemné sčítání trojciferných čísel
 
Sčítání frakcí
 
Sčítání frakcí
 
Sčítání desetinných frakcí

 

Sčítání mnoha čísel
 
 
Sčítání 3 číslic
 
Sčítání 5 číslic
 
Sčítání 9 číslic

Odčítání je matematický pojem označující binární operaci opačnou k operaci sčítání.

Odčítání

 

Odčítání čísel
 
 
Odčítání čísel do 10
 
Odčítání čísel do 20
 
Odčítání čísel do 50
 
Odčítání čísel do 100
 
Odčítání trojciferných čísel
 
Odčítání celých čísel
 
Dokončete odčítání do 10
 
Dokončete odčítání do 20
 
Dokončete odčítání do 50
 
Dokončete odčítání do 100
 
Dokončete odčítání trojciferných čísel
 
Dokončete odčítání celých čísel

 

Odčítání mnoha čísel
 
 
Odčítání 3 číslic
 
Odčítání 5 číslic
 
Odčítání 9 číslic

Násobení je jedna ze čtyř základních početních operací v aritmetice. Násobení přirozených čísel představuje jejich opakované sčítání.

Násobení

 

Malá násobilka
 
 
Malá násobilka do 100
 
Malá násobilka (4,6,7,8,9)

 

Násobení čísel
 
 
Násobení čísel do 10
 
Násobení čísel do 20
 
Násobení čísel do 50
 
Násobení čísel do 100
 
Násobení čísel do 144
 
Násobení čísel całkowitych
 
Dokončete násobení do 10
 
Dokončete násobení do 20
 
Dokončete násobení do 50
 
Dokončete násobení do 100
 
Dokončete násobení do 144
 
Dokončete násobení celých čísel

 

Mistr násobení
 

 

Pyramida násobení
 

 

Násobení jedním prstem
 

Dělení je v aritmetice binární operace mezi dvěma čísly daného číselného oboru, která je opačná (někdy se také používá termín inverzní) k operaci násobení. Vztah dělení k násobení je tedy analogický, jako vztah odčítání ke sčítání.

Dělení

 

Dělení čísel
 
 
Dělení čísel do 10
 
Dělení čísel do 20
 
Dělení čísel do 50
 
Dělení čísel do 100
 
Dělení čísel do 144
 
Dělení čísel całkowitych
 
Dokončete dělení do 10
 
Dokončete dělení do 20
 
Dokončete dělení do 50
 
Dokončete dělení do 100
 
Dokončete dělení do 144
 
Dokončete dělení celých čísel

 

Mistr dělení
 

 

Sčítání a Odčítání

 

Sčítání a Odčítání čísel
 
 
Sčítání a Odčítání čísel do 10
 
Sčítání a Odčítání čísel do 20
 
Sčítání a Odčítání čísel do 50
 
Sčítání a Odčítání čísel do 100
 
Sčítání a Odčítání čísel do 1000
 
Sčítání a Odčítání celých čísel

 

Sčítání a Odčítání mnoha čísel
 
 
Sčítání a Odčítání 3 číslic
 
Sčítání a Odčítání 5 číslic
 
Sčítání a Odčítání 9 číslic

 

Násobení a Dělení

 

Násobení a Dělení čísel
 
 
Násobení a Dělení čísel do 10
 
Násobení a Dělení čísel do 20
 
Násobení a Dělení čísel do 50
 
Násobení a Dělení čísel do 100
 
Násobení a Dělení čísel do 144
 
Násobení a Dělení celých čísel

 

Všechny typy aktivit

 

Operace s čísly
 
 
Operace s čísly do 10
 
Operace s čísly do 20
 
Operace s čísly do 50
 
Operace s čísly do 100
 
Operace s čísly až 144
 
Operace na celých číslech
 
Pořadí provádění operací

 

Ostatní

 

Akce na zlomcích
 
 
Zjistěte, jaký zlomek to je

 

Římská čísla
 
 
Převeďte arabská čísla na římská čísla až do 10
 
Převeďte římská čísla na arabská čísla až do 10
 
Převeďte arabská čísla na římská čísla až do 100
 
Převeďte římská čísla na arabská čísla na 100
 
Převeďte arabská čísla na římská čísla až do 1000
 
Převod římských čísel na arabská čísla do 1000
 
Jaký je měsíc?
 
Ušetřete měsíc římskými čísly

 

Online výuka hodin
 
 
Kolik času se hodiny zobrazují?
 
Což je větší

 

Procenta

 

Základní úroveň
 
 
Kolik procent je na obrázku vyznačeno?
 
Vypočítejte procento z čísla
 
Jaké je to procento?
 
Z jakého procenta?
 
Výpočet procenta (různé úkoly)

 

Pokročilá úroveň
 
 
Vypočítejte procento z čísla
 
Jaké je to procento?
 
Z jakého procenta?
 
Výpočet procenta (různé úkoly)

 

Zlomky

 

Zlomky - základní úroveň
 
 
Přidávání zlomků
 
Odečítání zlomků
 
Násobení zlomků
 
Dělící zlomků

 

Frakce - pokročilá úroveň
 
 
Operace na zlomcích

 

Tisknutelné PDF

 

Sčítání
 
 
Přidat do rozsahu 10
 
Přidat v rozsahu 20
 
Přidání v rozsahu 30
 
Přidání v rozsahu 50
 
Přidat písemně k tisku
 
Přidání zlomků

 

Odčítání
 
 
Odčítání v rozsahu 10
 
Odčítání v rozsahu 20
 
Odčítání v rozsahu 30
 
Odčítání v rozsahu 50
 
Odčítání zlomků
 
Písemné odčítání

 

Násobení
 
 
Násobení v rozsahu 10
 
Násobení v rozsahu 20
 
Násobení v rozsahu 30
 
Násobení v rozsahu 50
 
Násobení v rozsahu 100
 
Násobení zlomků
 
Písemné násobení

 

Dělení
 
 
Dělení v rozsahu 30
 
Dělení v rozsahu 100
 
Dělení zlomků
 
Písemné sdílení

 

Sčítání a odčítání
 
 
Sčítání a odčítání do 10
 
Sčítání a odčítání do 20

 

Násobení a dělení
 
 
Násobení a dělení na 100

 

Zlomky
 
 
Jaký je to zlomek
 
Zkrácení zlomků

 

Procenta